• +48 91 487 80 00
 • sekretariat@podstawowa.piwoni.pl
 • ul. Ks. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin
 • Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  Zapraszamy 9 lipca od godziny 8.00 do 14.00 do sekretariatu szkoły po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  Odbiór nie musi być osobisty.
  W przypadku, gdy zaświadczenie będzie odbierała inna osoba niż uczeń lub rodzic, należy przedstawić upoważnienie do odbioru według następującego wzoru:
  Upoważniam ……….. (imię i nazwisko) do odbioru zaświadczenia o wynikach egzaminu ucznia ……………………..., 
  data i podpis Rodzica