• +48 91 487 80 00
 • sekretariat@podstawowa.piwoni.pl
 • ul. Ks. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin
 • Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni w Szczecinie

  renata-wysokinska

  Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej Leonarda Piwoni w Szczecinie

  mgr Renata Wysokińska

  „Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą.”

  Michel Quoist

  Nasza koncepcja

  Wychodzimy z założenia, że szkoła jest drugim, obok rodzinnego domu, najważniejszym miejscem kształtowania się osobowości każdego dziecka oraz źródłem wzorców zachowań społecznych wywierającym decydujący wpływ na jego późniejsze życie. Z tego względu nasz wysiłek skierowany jest na takie jej funkcjonowanie, by naszym uczniom  dostarczać różnorodnych doświadczeń w relacjach międzyludzkich indywidualnych i grupowych, rówieśniczych oraz wobec dorosłych. Najważniejszym celem dla nas jest wychowanie kompetentnego, świadomego swojej wartości współobywatela każdej społeczności, otwartego, kreatywnego i odpowiedzialnego za losy swoje i innych ludzi.

  Cechy, które są dla nas kluczowe

  • kompetencja,
  • samodzielność,
  • odpowiedzialność,
  • uspołecznienie.

  Uczymy: Pragniemy, by każdy uczeń doświadczył sukcesu. Przekazujemy wiedzę i dajemy najlepsze z możliwych narzędzia do jej wzbogacania, porządkowania, krytycznej analizy i konstruowania konstruktywnych wniosków. 

  Rozwijamy: Troszczymy się o każdego ucznia, pozwalając mu rozwijać jego zainteresowania. Tylko ten uczeń, który dobrze pozna swoje możliwości, znajdzie sposób, by je rozwijać i osiągać wyznaczone przez siebie cele. 

  Wychowujemy: Angażujemy uczniów do działań na rzecz społeczności szkolnej i innych środowisk, wskazujemy autorytety. Uczymy samodzielności i dajemy prawo do nauki na błędach. Chcemy, by wyrośli na mądrych i empatycznych ludzi oraz świadomych i aktywnych obywateli.

  Nasza historia

  Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni powstała w 1999 roku jako konsekwencja długofalowego  projektu stworzenia współczesnego modelu nauczania i wychowania, którego realizację w 1991 roku zapoczątkował założyciel Pierwszego Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, Leonard Piwoni. Przez kolejne lata  ta niezwykła inicjatywa edukacyjna zdobyła uznanie i zaufanie kolejnych roczników dzieci i rodziców.

  Dbamy o wszechstronny rozwój

  Dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Wychowankowie rozwijają swoje uzdolnienia uczestnicząc w bogatej ofercie kilkunastu kół zainteresowań. Uczą się w pracowniach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny pod życzliwym okiem wykwalifikowanej,  wszechstronnej i twórczej kadry nauczycielskiej. Oferujemy rozszerzoną siatkę godzin przeznaczoną na naukę dwóch języków obcych, rozwój zainteresowań artystycznych oraz przygotowanie do udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych.

  Dodatkowym sposobem zdobywania wiedzy  przez podopiecznych szkoły jest ich udział w licznych wycieczkach  tematycznych, zielonych szkołach, wymianach językowych oraz obozach zimowych i letnich organizowanych przez placówkę.

  Dbając o wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów, proponujemy naukę od podstaw a także doskonalenia technik pływania oraz jazdy na łyżwach w sezonie zimowym.

  Wychowanie społeczne i kulturalne

  Bardzo mocny akcent kładziemy na wychowanie społeczne i kulturalne. Wraz z rodzicami organizujemy wiele akcji rozwijających u podopiecznych uczucia empatii i wrażliwości społecznej.          

  Uczniowie w procesie edukacji wielokrotnie mają możliwość występowania na scenie Teatru Współczesnego i Pleciugi, biorąc udział w przygotowywanych z wielkim rozmachem przedstawieniach jasełkowych i  galach połączonych z uroczystym rozdaniem świadectw końcoworocznych.

  Chlubimy się znakomitą i wszechstronną współpracą z rodzicami, którzy biorą aktywny udział w procesie wychowania swoich dzieci, wspomagając nauczycieli w poszczególnych działaniach. Mogą wzajemnie liczyć na profesjonalną pomoc pedagogów w rozwiązywaniu indywidualnych problemów. Tak ścisła i owocna współpraca jest możliwa dzięki stworzonemu i kultywowanemu przez szkołę systemowi przepływu informacji. Rodzice i dzieci otrzymują cotygodniowe sprawozdania – telegramy informujące o postępach w nauce, zachowaniu, sukcesach i ewentualnych problemach ucznia. 

  Szkoła bierze udział w wielu projektach edukacyjnych, społecznych oraz kulturalnych o wymiarze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

  Wysoki poziom skuteczności działań pedagogicznych i wychowawczych przynosi wymierne efekty w postaci bardzo wysokich wyników w testach kompetencji, dużej liczbie laureatów prestiżowych konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorium oświaty i XIII LO oraz innych ogólnopolskich konkursach przedmiotowych. Wśród uczniów szkoły wielu otrzymało honorowe Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin. Nasi absolwenci wybierają naukę w najlepszych szczecińskich liceach i z powodzeniem rozwijają w nich zdobyte w naszej szkole umiejętności i talenty. 

  System wychowawczy szkoły  i podmiotowe traktowanie uczniów czyni z nich równoprawnych uczestników procesu nauczania, młodych ludzi świadomych swoich możliwości, ambitnych, pracowitych i znakomicie przygotowanych do dalszej edukacji. Jednocześnie, w zgodzie ze swoją misją, szkoła rozwija u podopiecznych wrażliwość, zdolność empatii i wolę działania na rzecz innych.

  „Jestem nie po to, aby mnie podziwiali i kochali, ale po to, abym ja działał i kochał”. 

   (J. Korczak)

  Wyróżnienia

  Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, aby jej działanie było jak najlepsze. Dzięki nim witryna zapamiętuje również Państwa preferencje. Klikając "Akceptuj" wyrażacie Państwo zgodę na wszystkie "ciasteczka".