• +48 91 487 80 00
 • sekretariat@podstawowa.piwoni.pl
 • ul. Ks. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin
 • Regulamin korzystania z kont uczniowskich dla domeny podstawowa.piwoni.pl w Google Workspace w Prywatnej Szkole Podstawowej Leonarda Piwoni w Szczecinie

  Regulamin korzystania z kont uczniowskich dla domeny podstawowa.piwoni.pl w Google Workspace w Prywatnej Szkole Podstawowej Leonarda Piwoni w Szczecinie

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kont uczniowskich dla domeny podstawowa.piwoni.pl w usłudze Google Workspace (dalej zwanych „Kontami”) udostępnianych uczniom Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Leonarda Piwoni w Szczecinie (dalej zwanej „Szkołą”).
  2. Dostęp do Kont przyznawany jest uczniom Szkoły w celach edukacyjnych i dydaktycznych.
  3. Korzystanie z Kont jest dobrowolne.
  4. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

  § 2 Nadanie i usuwanie Kont

  1. Konta nadawane są uczniom Szkoły przez administratora systemu.
  2. Login do Konta składa się z nazwy użytkownika i domeny podstawowa.piwoni.pl. Nazwa użytkownika jest nadawana przez administratora systemu i jest unikalna dla każdego ucznia.
  3. Hasło do Konta generowane jest przez administratora systemu i przekazywane uczniowi.
  4. Uczeń zobowiązany jest do zmiany hasła do Konta po pierwszym zalogowaniu.
  5. Hasło do Konta powinno być poufne i znane tylko uczniowi.
  6. Uczeń nie może udostępniać swojego Konta innym osobom.
  7. W przypadku utraty hasła do Konta, uczeń powinien zgłosić ten fakt administratorowi systemu.
  8. Konto ucznia zostaje usunięte po zakończeniu jego nauki w Szkole.

  § 3 Zasady korzystania z Kont

  1. Uczeń zobowiązany jest do korzystania z Kont w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem Szkoły.
  2. Uczeń nie może wykorzystywać Kont do celów niezgodnych z celami edukacyjnymi i dydaktycznymi Szkoły.
  3. Uczeń nie może wykorzystywać Kont do rozpowszechniania treści zabronionych prawem, takich jak treści propagujące nienawiść, przemoc, dyskryminację rasową, etniczną, religijną, ze względu na płeć, orientację seksualną lub pochodzenie.
  4. Uczeń nie może wykorzystywać Kont do nękania, zastraszania lub obrażania innych osób.
  5. Uczeń nie może wykorzystywać Kont do instalowania oprogramowania, które może uszkodzić Konta lub komputery innych osób.
  6. Uczeń nie może wykorzystywać Kont do uzyskiwania dostępu do stron internetowych lub treści, które są zabronione w Szkole.
  7. Uczeń zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo swoich danych osobowych.
  8. Uczeń nie może udostępniać swoich danych osobowych innym osobom bez zgody administratora systemu.

  § 4 Odpowiedzialność

  1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
  2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ucznia w wyniku korzystania z Konta.
  3. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Szkoła może zastosować wobec ucznia sankcje dyscyplinarne, w tym zawieszenie lub usunięcie Konta.

  § 5 Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem [data wejścia w życie].
  2. Regulamin może być zmieniany przez Dyrektora Szkoły.
  3. Zmiany Regulaminu stają się wiążące dla uczniów z dniem ich ogłoszenia.
  4. Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.

  Załącznik:

  • Instrukcja logowania się do konta uczniowskiego

  Dodatkowe informacje:

  • W przypadku problemów z zalogowaniem się do konta prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem email: i.wypijewski@podstawowa.piwoni.pl
  • Więcej informacji na temat szkolnych kont Google Workspace można znaleźć na stronie internetowej Google: https://support.google.com/a/answer/2856827?hl=en
  Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, aby jej działanie było jak najlepsze. Dzięki nim witryna zapamiętuje również Państwa preferencje. Klikając "Akceptuj" wyrażacie Państwo zgodę na wszystkie "ciasteczka".