• +48 91 487 80 00
 • sekretariat@podstawowa.piwoni.pl
 • ul. Ks. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin
 • Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Leonarda Piwoni w Szczecinie

  dyrektor-liceum

  Dyrektor Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

  prof. dr hab. Dariusz Dyczewski

  Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.

  Pitagoras

  Nasza szkoła

  Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Leonarda Piwoni
  w Szczecinie istnieje od września 2001 roku. Jest pod nadzorem pedagogicznym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Uczniowie  realizują program sześcioletniej szkoły muzycznej I stopnia i ośmioletniej ogólnokształcącej szkoły w cyklu dziennym.

  W klasie VII i VIII dzieci realizują naukę przedmiotów muzycznych, które poziomem odpowiadają I i II klasie ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i kompetentną kadrę pedagogów od lat związaną z edukacją.

  Ukończenie naszej szkoły pozwala na kontynuację nauki w szkole muzycznej II stopnia lub w dowolnie wybranej szkole ponadpodstawowej.

  Nasza koncepcja

  Wychodzimy z założenia, że szkoła jest drugim, obok rodzinnego domu, najważniejszym miejscem kształtowania się osobowości każdego dziecka oraz źródłem wzorców zachowań społecznych wywierającym decydujący wpływ na jego późniejsze życie. Z tego względu nasz wysiłek skierowany jest na takie jej funkcjonowanie, by naszym uczniom  dostarczać różnorodnych doświadczeń w relacjach międzyludzkich indywidualnych i grupowych, rówieśniczych oraz wobec dorosłych. Najważniejszym celem dla nas jest wychowanie kompetentnego, świadomego swojej wartości współobywatela każdej społeczności, otwartego, kreatywnego i odpowiedzialnego za losy swoje i innych ludzi.

  Cechy, które są dla nas kluczowe

  • kompetencja,
  • samodzielność,
  • odpowiedzialność,
  • uspołecznienie.

  Uczymy: Pragniemy, by każdy uczeń doświadczył sukcesu. Przekazujemy wiedzę i dajemy najlepsze z możliwych narzędzia do jej wzbogacania, porządkowania, krytycznej analizy i konstruowania konstruktywnych wniosków. 

  Rozwijamy: Troszczymy się o każdego ucznia, pozwalając mu rozwijać jego zainteresowania. Tylko ten uczeń, który dobrze pozna swoje możliwości, znajdzie sposób, by je rozwijać i osiągać wyznaczone przez siebie cele. 

  Wychowujemy: Angażujemy uczniów do działań na rzecz społeczności szkolnej i innych środowisk, wskazujemy autorytety. Uczymy samodzielności i dajemy prawo do nauki na błędach. Chcemy, by wyrośli na mądrych i empatycznych ludzi oraz świadomych i aktywnych obywateli.

  Organizacja zajęć

  Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w systemie klasowym, muzyczne –
  w grupach, a nauka gry na instrumencie – indywidualnie. Obecnie dzieci uczą się gry na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, gitarze, flecie, akordeonie, klarnecie, saksofonie i perkusji. Jesteśmy również otwarci na propozycję uczenia na wszystkich pozostałych instrumentach dostępnych w szkolnictwie muzycznym I stopnia.

  Nasza szkoła umożliwia osiągnięcie biegłej znajomości języków obcych. Zapewniamy 4 godziny tygodniowo nauki języka angielskiego w klasach I-VIII
  i 4 godziny języka niemieckiego w klasach starszych (IV-VIII) oraz 2 godziny niemieckiego w klasach młodszych (I-III).  W młodszych klasach nauka języka angielskiego prowadzona jest m.in metodą Hellen Doron.
  O wysokim poziomie nauczania świadczą wyniki sprawdzianu w ósmej klasie szkoły podstawowej (powyżej średniej  krajowej), a także raport z wizytacji przeprowadzonej przez Centrum Edukacji Artystycznej (specjalistyczna jednostka nadzoru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

  Nasza szkoła uzyskała najwyższy poziom w spełnianiu wymagań w zakresie procesów zachodzących w szkole (poziom A).

  Wyróżnienia