• +48 91 487 80 00
 • sekretariat@podstawowa.piwoni.pl
 • ul. Ks. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin
 • Polityka prywatności

  Polityka Prywatności Stron Internetowych Prywatnych Szkół Leonarda Piwoni Sp. z o.o. w Szczecinie

  Wstęp

  Prywatne Szkoły Leonarda Piwoni Sp. z o.o. (dalej „Szkoły”) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ściegiennego 34-35, NIP: 852 269 57 61, REGON: 524776580, przywiązują dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników swoich stron internetowych pod domeną główną: https://www.piwoni.pl/ i subdomenami: https://podstawowa.piwoni.pl oraz https://liceum.piwoni.pl zwanych dalej „Stronami”.

  Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Stron w związku z korzystaniem z nich.

  Polityka jest sporządzona w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, a także inne przepisy prawa polskiego dotyczące ochrony danych osobowych.

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony są Prywatne Szkoły Leonarda Piwoni Sp. z o.o. (dalej „Szkoły”) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ściegiennego 34-35, NIP: 852 269 57 61, REGON: 524776580.

  2. Kategorie zbieranych danych osobowych

  Szkoła przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkowników Strony:

  • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres e-mail (w formularzach rekrutacyjnych lub kontaktowych)
  • Dane techniczne: adres IP, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, data i godzina dostępu do Stron, źródło, z którego użytkownik trafił na Stronę
  • Dane dotyczące korzystania ze Strony: strony, które użytkownik odwiedził, czas spędzony na poszczególnych stronach, kliknięcia w linki i inne interakcje ze Stronami

  3. Cele przetwarzania danych osobowych

  Szkoły przetwarzają dane osobowe użytkowników Stron w następujących celach:

  • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Stron: wyświetlanie treści Stron, dostosowanie Stron do potrzeb użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa Stron;
  • Analiza statystyczna: tworzenie statystyk dotyczących korzystania ze Stron, identyfikacja trendów i preferencji użytkowników;
  • Marketing: informowanie o ofercie edukacyjnej Szkoły.

  4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Szkoła przetwarza dane osobowe użytkowników Strony na podstawie:

  • Zgody: w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie jest niezbędne do realizacji celów statutowych Szkoły lub wypełniania obowiązków prawnych, np. danych osobowych niezbędnych do procesu rekrutacji;
  • Uzasadnionego interesu Administratora: w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów statutowych Szkoły lub wypełniania obowiązków prawnych, np. danych osobowych dotyczących korzystania ze Strony

  5. Odbiorcy danych osobowych

  Dane osobowe użytkowników Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • Dostawcom usług: w celu realizacji celów statutowych Szkoły lub wypełniania obowiązków prawnych, np. firmie informatycznej obsługującej Stronę;
  • Innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych: na podstawie orzeczenia sądu, decyzji administracyjnej lub innych wiążących przepisów prawa.

  6. Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe użytkowników Strony są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa, np. ustawy o rachunkowości.

  7. Prawa użytkowników Strony

  Użytkownik Strony ma prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych: Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych.
  • Cofnięcia zgody: Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce przed jej cofnięciem.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego zdaniem przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8. Bezpieczeństwo danych osobowych

  Szkoły stosują środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych użytkowników Stron przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą, zniszczeniem lub naruszeniem ich poufności.

  9. Pliki cookie

  Stosowane przez Szkołę pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika podczas korzystania ze Strony. Pliki cookie są wykorzystywane do różnych celów, m.in. do:

  • Zapamiętywania wyborów użytkownika i dostosowania Stron do jego potrzeb
  • Zapewnienia bezpieczeństwa Stron
  • Analizy statystycznej dotyczącej korzystania ze Stron

  Użytkownik ma prawo do zablokowania plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Zablokowanie plików cookie może jednak ograniczyć funkcjonalność Strony.

  10. Linki do innych stron internetowych

  Strony mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez inne strony internetowe. Użytkownik przed skorzystaniem z innej strony internetowej powinien zapoznać się z jej polityką prywatności.

  11. Kontakt z Administratorem

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownik Strony może skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@piwoni.pl.

  12. Zmiany Polityki Prywatności

  Szkoły zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przyszłości. O każdej zmianie Polityki Prywatności użytkownicy Stron zostaną poinformowani na Stronach lub w inny odpowiedni sposób.

  Stan na 02.07.2024

  Skip to content