• +48 91 487 80 00
  • sekretariat@podstawowa.piwoni.pl
  • ul. Ks. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin
  • Projekt – Meine Schule

    Projekt – Meine Schule

    Uczniowie klas piątych podsumowali omawiany na lekcjach rozdział pt „Szkoła”. Dzieci wykonały prace pisemne, w których opisują nasza szkołę, plan lekcji,  klasę, swoich kolegów i nauczycieli.
    Klasa 5 m2 przeprowadziła nawet wywiad ze swoją koleżanką Julią, która przez wiele lat uczyła się w szkole w Niemczech. Dzieci pytały ją o różnice między dwiema szkołami, o to, jak wygląda życie szkolne uczniów w Niemczech, czego się uczą i jak odpoczywają. Pytań było mnóstwo i tylko dlatego, że zadzwonił dzwonek na przerwę musieliśmy zakończyć tę ciekawą rozmowę. Trzeba zaznaczyć, że nasz „wywiad” odbywał się w języku niemieckim i uczniowie świetnie sobie poradzili.